Personal Coaching • READING & HEALING

 Loopbaancoaching •  LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Ellen van Wissen

Wie is Ellen van Wissen en wat doe ik?

Sinds 2007 heb ik een eigen professionele adviespraktijk in Personal Coaching,  Reading en Healing in Rotterdam.

 

Hiervoor heb ik me meer dan 25 jaar met loopbaanadviezen, leiderschapsontwikkeling en HR bezig gehouden bij verschillende consultancies. Daar heb  ik veel ervaring opgedaan met het coachen van kritische, hoogopgeleide professionals en kenniswerkers, in de zorg, universitaire wereld, de rechtspraak, adviesbureaus,

politie – maar ook in de bestuurlijke wereld.

 

De overstap naar mijn eigen adviespraktijk was ingegeven door het feit dat het “jasje” van een primair traditionele benadering van mens en arbeid niet genoeg bleek en soms zelfs wat stigmatiserend kon zijn. Steeds meer groeide bij mij het besef dat ik een ander soort contact met coachees wilde leggen, een contact waarin je een wezenlijke verbinding met iemand maakt.

Bij een wezenlijk contact gaat het om écht gezien te worden voor wie je werkelijk bent,

een contact met iemands essentie, los van oordelen.

 

De kern van mijn werk

De kern van mijn werk is het brengen van zelfbegrip, ontspanning en inzicht en het creëren van meer innerlijke harmonie, zelfvertrouwen en kracht en ik breng een betere gezondheid en balans op het fysieke, emotionele en mentale vlak.        Hierdoor is de coachee in staat om betere keuzes te maken en heldere richting in het leven en het werk te bepalen.

 

Inhoudelijk gaat het vaak over het persoonlijk en professioneel functioneren: het geven van inzicht in krachten, talenten, motieven, intenties, drijfveren, patronen en keuzes, mogelijkheden, maar ook om weer in je kracht komen, het loslaten van beperkende overtuigingen en remmende patronen zodat je weer in balans komt. Bovendien geeft het praktische en concrete handvatten hoe  je om kunt gaan met je vragen en processen.

 

De vraagstukken waar coachees mee komen zijn vaak loopbaangerelateerd maar ook krijg ik diverse persoonlijke vragen over bijvoorbeeld relaties, gezondheid en kinderen.

 

Werkwijze

Mijn werkwijze is een combinatie van coaching, reading en healing. Bij deze integratieve benadering coach ik op verschillende niveaus: zowel op het niveau van emoties en gevoelens, gedrag, competenties, cognitie, lichaam, (sociale) context, als ook op het systemische en spirituele niveau. De ervaring leert dat –in een relatief korte tijd- een blijvend resultaat wordt bereikt door op al deze fronten in te zetten!

 

Mijn benadering is positief, concreet, helder, praktisch, zacht en op de kern gericht.

 

Afhankelijk van de vraag, kan ik verschillende ondersteunende methodieken inzetten om helder te krijgen wat u nodig heeft. Te denken valt aan (gevalideerde) vragenlijsten, onderzoek en reflectiemateriaal.

Soms zijn er andere technieken of therapieën ondersteunend, denk aan het Energetisch lichaamswerk (healing) of Hypnotherapie.

Meer weten over ondersteunende werkmethoden, klik dan op deze link

 

Uiteraard stel ik samen met de coachee een maatwerk plan van aanpak op, waarin we een combinatie van

begeleidingswijzen afspreken, waarbij een coachee  zich volledig op zijn gemak voelt.

Welke vragen krijg ik zoal?

"Vanwege een burnout ben ik vastgelopen in mijn werk. Hierdoor heb ik moeite met mijn concentratie, het nemen van beslissingen en ben ik snel moe en overprikkeld. Ik ben een harde werker, loyaal en verantwoordelijk maar, deze kwaliteiten lijken te vervagen. Hoe kunt u mij hierin coachen?"

 

“Ik wil mijn autonomie en identiteit meer gaan neerzetten en ik wil meer verbinding ervaren tussen mijn hart, verstand en gevoel.  Hierbij zou ik inzicht willen krijgen in het proces van aanpak en ondersteund willen worden"

 

"Als bestuurder wil ik graag op een inspirerende en authentieke wijze onze lerende organisatie verder op de rit zetten. Hoe organiseer ik op een slimme wijze mijn organisatie nog sterker rondom het menselijk kapitaal in plaats van om de structureren en procedures? En hoe leer ik loslaten?"

 

"Ik ben erg gericht op beheersing en controle in zowel mijn werk als privéleven. Ik ben een absolute perfectionist maar ervaar de laatste tijd vooral nadelen hiervan.  Ik zou graag meer vertrouwen willen ontwikkelen en ontspannender in mijn werk en leven staan ”. Hoe doe je zoiets?"

 

"Bepaalde afbrekende gedachten en overtuigingen belemmeren mij in het ontwikkelen van mijn zelfvertrouwen waardoor ik telkens weer vastloop. Hoe kom ik tot de kern van mijn issue en hoe kan ik het vertrouwen in mijzelf weer terugvinden?"

 

"De laatste twee jaar heb ik last gehad van verschillende gezondheidsklachten wat voor mijn werk en privé situatie een behoorlijke impact heeft gehad.

Ik heb behoefte aan een coach die me kan helpen beter voor mezelf te zorgen en leren mijn grenzen aan te geven zodat ik ook weer in balans kom”.

 

"Ik heb behoefte aan een vorm van coaching en advisering waarbij de focus niet zozeer ligt op mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, maar op het meedenken over strategische keuzes en beslissingen, en het adviseren over de optimale rolinvulling in het krachtenveld waarin ik functioneer"

 

"Ik stel mij vaak afhankelijk op van anderen en ben bang om afgewezen te worden en te falen. Dit is een patroon zowel in mijn werk als mijn privé leven. Hoe kan ik dit patroon doorbreken?"

 

 "Als manager krijg ik regelmatig terug dat ik te weinig hard met de vuist op tafel durf te slaan als dit nodig is. Ik stel me uiteindelijk net iets te dienstbaar en te inschikkelijk op en het aangaan van confrontaties vind ik lastig. Ik wil graag aan stevigheid winnen.  Hoe pak ik dat aan?"

 

"Mijn dochter kan moeilijk meekomen in de klas, heeft weinig contact en kan zich moeilijk concentreren. De juffrouw weet hier geen raad mee. Thuis ervaren wij ook dergelijke moeilijkheden binnen het gezin. Graag zou ik advies krijgen over hoe ik het beste met deze situatie om kan gaan"

 

  "Ik ben nu 10 jaar werkzaam in dezelfde organisatie. Ik ben om mij heen aan het kijken maar ik heb last van uitstelgedrag om tot actie over te gaan.  Hoe doorbreek ik deze eigenschap?"

 

   "Ik krijg vaak terug dat ik te taak- en resultaatgericht leiding geef en dat ik  te weinig oog heb voor het creëren van draagvlak en het “binden” van medewerkers. Ik zou de balans tussen taak- en mensgericht leiderschap meer in evenwicht willen brengen. Hoe pak ik dit aan?"

 

" Ik zoek iemand die als klankbord kan fungeren om mij te ondersteunen bij mijn nieuwe bestuurlijke positie binnen de organisatie en die mij wil begeleiden met het succesvol vervullen van mijn complexe rol en opdracht binnen deze organisatie"

 

"Resultaatgerichtheid, voortvarendheid en slagkracht zijn mijn sterke kanten en ik krijg ook altijd te horen dat ik vlot kan schakelen. Helaas krijg ik ook altijd te horen dat ik de troepen vooruit ben en meer geduld moet opbrengen. Het lukt me maar niet om dit echt in de praktijk te brengen. Hoe pak ik het aan?"

Waar werk ik

Ik werk vanuit een mooie en prettige praktijkruimte in Blijdorp, Rotterdam.

De praktijk is ook met openbaar vervoer goed te bereiken.

 

Soorten trajecten & diensten

Ik bied diverse integratieve trajecten aan, die sterk af hangen van de vraag of wens die iemand heeft. Om toch alvast een idee te geven van wat mogelijk is, noem ik 4 soorten trajecten.

 

Coachingstrajecten

Personal coaching

Het accent ligt hier op de persoonlijke en professionele groei, gezondheid, relaties en ontwikkeling van coachees.

Loopbaancoaching.

Hier ga ik meer in op de dynamiek tussen persoon en loopbaan – hoe beïnvloedt je loopbaan je persoonlijk functioneren – en andersom en hoe komen we tot een ideale verhouding tussen loopbaan en persoon.

Leiderschapsontwikkeling

richt zich uiteraard op managers,  projectleiders en ondernemers. Het gaat hier om het vergroten van de persoonlijke en professionele effectiviteit in relaties tussen collega’s,  medewerkers, MT en Bestuur.

Bestuurlijke coaching.

Hier staan de meer ingewikkelde krachtenvelden centraal – veel spelers, veel belangen, veel strategisch gedrag en vaak ook inhoudelijk moeilijke vraagstukken. Hoe in een dergelijk krachtenveld te functioneren en je rol en positie uitnutten?  Welke persoonlijke karakteristieken werken in z’n omgeving en welke helpen niet?

Reading

Het is mogelijk om voor een reading (een persoonlijk adviesgesprek) te komen. Naast vragen over werk (relaties), loopbaan en functioneren, kan ik ook inzicht en helderheid bieden omtrent vragen over gezondheid, relaties,          familie, dierbaren en kinderen.

Tijdens een reading krijg ik informatie vanuit mijn intuïtie die mij vrijwel direct een dieper inzicht geeft over jezelf, degene waarmee je verbonden bent en de situatie waarin je verkeert. Hierdoor kan ik helder advies geven en mogelijke oplossingen bieden.

Een reading maakt inzichtelijk waar je tegen aan loopt, wat je werkelijk beweegt en waar jouw gevoelens vandaan komen. Het onderscheid tussen wat je wilt en doet wordt verhelderd. Ook de motivatie achter je keuzes wordt helder. Duidelijk wordt wat je potentieel is, je talenten zijn en het brengt je positieve aspecten en krachtenvelden in jezelf naar boven.

Omdat een dergelijke reading een duidelijk focus heeft, is de informatie die er mee komt samenhangend, diepgaand, concreet en actueel. Een reading  werkt door op zowel het cognitieve als emotionele vlak, waardoor  je moeiteloos in beweging en in balans komt. Het heeft een directe impact, ook voor de langere termijn.

Een reading duurt gemiddeld 1 ½ á 2 uur en wordt opgenomen op een MP3 bestand.

Op ons dag-dagelijkse leven verschijnen er regelmatig mensen, gebeurtenissen en gedachten, als ‘uitnodigingen’ om uit balans te raken. Onze reactie veroorzaakt direct tot op cellulair niveau een biochemische realiteit (lichaam en geest gaan immers samen). Onze cellen zijn binair georiënteerd, ze staan ofwel in een modus van groei ofwel in een modus van bescherming, afhankelijk van hoe wij reageren in een bepaalde situatie.  Hóe wij in eerste instantie reageren op een situatie is een onbewust proces en wordt bepaald door ons overtuigingssysteem, ervaringen (en de emoties die hieraan gekoppeld zijn). Door middel van een reading krijgen we informatie over dit (vaak onbewuste)  overtuigingssysteem.       Dit stelt ons in staat om onszelf toe te staan vanuit vrijheid te kiezen voor groei in plaats van bescherming.               Hierdoor ben je in staat om een volgende keer -in een vergelijkbare situatie- anders te reageren en je te gedragen, dus nieuwe stappen te zetten. Dit geeft vrijheid en rust.

Healing

 

Een healing kan ongeveer  1 ½ uur duren, maar het kan ook onderdeel uitmaken van een coachingstraject.

Het is een eenvoudige en tegelijkertijd krachtige methode om de energiebalans in het lichaam te herstellen en om meer evenwicht te brengen tussen denken, willen, voelen en het gedrag.

Het brengt balans indien er sprake is van lichamelijke, mentale of emotionele  klachten, zoals remmende overtuigingen maar ook klachten  zoals vermoeidheid, stress,  angst of pijn.

Ervaring leert dat mensen zich daarna ontspannender voelen, meer rust en zelfvertrouwen ervaren en flexibeler kunnen doorpakken ten aanzien van hun persoonlijke en professionele groei. Een healing help dus om makkelijker tot een positieve gedragsverandering komen.

Wat is een Healing

Healing is een eeuwenoude wetenschap en kunst van energetische genezing. Healing is gebaseerd op het feit dat mensen naast een zichtbaar fysiek lichaam ook een “onzichtbaar” energielichaam hebben en dat deze in verbinding met elkaar staan. Als we klachten of remmende overtuigingen hebben, is dit ook terug te vinden in het energielichaam. Deze blokkades zijn om te zetten in neutrale of positieve energie. Dit heeft een krachtige doorwerking op iemands functioneren, of dit nu op het persoonlijke vlak is of het professionele. Het effect van een healing is zeker voelbaar. Een healing biedt ontspanning, ruimte, inzicht en herstelt 'de balans'  in jezelf.

Wat kun je verwachten bij een healing?

Voorafgaand is er een gesprek over de issues waar je tegen aan loopt.  Healing gebeurt in principe zonder lichamelijke aanrakingen. Hoe iemand een healing beleeft, varieert. Dit omdat ik mijn stijl van healen combineer met het readen.

Hoe verloopt een coachingstraject?

Het begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek  waar we kijken of het "klikt" en waarin we afronden met het formuleren van de concrete coachvraag of -vragen. Dit plan stem ik in overleg met de coachee af met de opdrachtgever.

Als ik “het groene licht” krijg voor een traject, stem ik ook af hoe de evaluatie plaats gaat vinden. De ene opdrachtgever laat dit geheel bij de coachee, de ander wil graag een persoonlijk nagesprek. Dit is altijd maatwerk.

Ook maken we afspraken over de doorlooptijd van het traject – meestal kiezen we voor een kort traject (ongeveer 4 à 8 gesprekken), verlengen kan immers altijd nog. Ik zie vrijwel direct wanneer ik zelf een onderwerp met iemand kan uitwerken of beter naar een andere specialist/coach door kan verwijzen. Ik heb een uitgebreid netwerk, dat ik hiervoor kan aanwenden.

Na het oriënterend gesprek stel ik een maatwerkofferte op tegen een vaststaande prijs. De kosten voor een particuliere coaching zijn aftrekbaar van de belastingen, ook voor een reading en healing.

Tot slot werk ik volgens de Beroepsethiek en de Beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen. De code kan gedownload worden op de volgende link:

https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

 

 

CV

Voor diegene met wie ik nog niet heb mogen kennismaken volgt hier in vogelvlucht een overzicht van mijn werkervaring en studieachtergrond.

 

Na mijn studies Gezondheidskunde en Andragogiek, afstudeerrichting Loopbaanbeleid, ben ik gaan werken bij de Rijkspsychologische dienst (en later RPD Advies en de Human Capital Group). Daar heb een gedegen opleiding gehad in de (wetenschappelijke) benadering van mens en loopbaan en ben ik opgevoed in de klassieke leerschool van assessments. Bij de Human Capital Group heb ik me ontwikkeld tot een breed inzetbare senior consultant op HR gebied. Ik heb veel ervaring met assessments en vanaf die periode ervaring opgebouwd in personal- en competentiegerichte coaching en training van professionals in verantwoordelijke posities zoals medisch specialisten, brandweer-commandanten, korpschefs - districtschefs en teamchefs, accountants, rechters en hoogleraren maar ook beleidsmedewerkers, managementondersteuners en sales-consultants.

Sinds 1994 verzorg ik jaarlijks de Onderwijsvoorbereidende gesprekken ten behoeve van de leergang “Master of Public Administration” van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

 

De context waarin deze professionals moeten functioneren ken ik goed, ook omdat ik veel organisatieadviezen heb gegeven aan professionele organisaties.

 

In 2007 ben ik als klein zelfstandige aan de slag gegaan onder mijn eigen naam met twee praktijken: de Personal Coachingspraktijk en de Reading- en Healing praktijk. In het begin waren dit twee verschillende praktijken en zijn sinds 2012 geïntegreerd tot één praktijk.

 

Naast verschillende trainingen, workshops en cursussen in het brede HR veld (o.a. organisatieadvies, coachingtechnieken, NLP, Transactionele analyse) heb ik me sinds 2007 gespecialiseerd in Bewustzijnsstudies. Diverse cursussen heb ik gedaan zoals Psychologische Kinesiologie, cursussen op het gebied van Energetisch Lichaamswerk,  Healing, Bewustzijnsontwikkeling, Esoterie en Filosofie.

 

Vaak hoor ik terug van coachees dat ik een open, zachte, positieve en “op de kern gerichte” stijl van werken heb. Ik zie de positieve intenties en schoonheid in mensen! Met beide benen sta ik op aarde,                       ben praktisch en concreet. Ik ben een gedreven professional en werk met veel plezier en bezieling              aan wat ik doe. Het is mijn grootste genoegen dat mensen hierdoor met meer vreugde, kracht en vrijheid in het leven komen te staan.

 

Met wie werk ik?

 

Mijn coachingsklanten zijn veelal kritische professionals die open staan voor verbetering in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Maar ook zie ik andere doelgroepen die zichzelf verder willen ontwikkelen en bewuster in het leven willen staan.

 

Voor individuele readingen zie ik vaak mensen van alle leeftijden die beschikken over een zelfreflectief vermogen. Ook geef ik readingen aan ouders over hun (jongere) kinderen.

 

Het gaat vaak over het hervinden van positieve energie, het ontdekken van je kwaliteiten en het vinden van een nieuwe balans tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Bijblijven

Mijn vakbekwaamheid ontwikkelt zich natuurlijk, doordat ik mijn vak uitoefen en met veel verschillende professionals spreek van wie ik regelmatig advies krijg over de ontwikkelingen in de organisatiekunde.

 

Ook doe ik intercollegiale toetsing en intervisie (voor zowel de coaching, reading als healing) en confronteer ik mijzelf met de meest recente ontwikkelingen op mijn vakgebied, onder andere door contacten met vakgenoten en trainingen in Canada, de Verenigde Staten en België.

Deze vakgenoten maken mij gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten, daarnaast blijf ik scherp door training en opleiding.

Ondersteunende werkmethoden

Ellen van Wissen is een zeer ervaren professional op het gebied van leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Haar ontwapende stijl van werken met mensen inspireert en zet aan tot beweging. Ik ken Ellen als een gedreven en energieke coach, die naast de bekende methoden en technieken haar persoonlijke intuïtieve gaven weet in te zetten om de ander te helpen in zijn of haar eigen ontwikkeling. Ze heeft veel ervaring opgedaan met medisch specialisten, rechters, managers en medewerkers. Ellen kijkt door de dingen heen en weet je te raken, om je vervolgens te inspireren zelf stappen te zetten op je eigen pad. Dit kan leiden tot sterker leiderschap, keuzes maken, nieuwe richtingen in slaan of groei van je intuïtieve kwaliteiten.

 

Gestandaardiseerde Interesse, waarden, stresscopings en- motivatie  onderzoeken  Sensitiviteitsonderzoek en instrumentarium gericht op het verhelderen en versterken van loopbaanzelfsturingsvaardigheden                         Zingevings- en  vitaliteits onderzoek

 

Valide en betrouwbare persoonlijkheidsonderzoeken en capaciteitsonderzoeken zoals de OPQ             (Occupational Personality Questionnaire) van SHL/CEB

 

Leerstijlen, Teamrollen,  Kernkwadranten  Conflict hanteren en  Onderhandelen,                                          Communicatiestijlen en Werkstijlen

 

Verschillende creativiteitstechnieken, zoals Neurolinguistisch  Programmeren (NLP) en Biografisch werken

 

Psych-K  (Werken met de psychologie van de Overtuigingen)

 

Transactionele Analyse, RET en andere modellen en methoden om  gedrags- en denkpatronen te verhelderen

 

Werken met Past Reality Integration

 

Systemisch  werken

 

Hypnotherapie

 

Het werk van Byron Katie

Referenties

 

“Op zoek naar antwoorden op persoonlijke en loopbaanworstelingen werd ik in de aanloop van mijn masteropleiding MPA aan de NSOB te Den Haag verbonden aan personal coach Ellen. Ieder coachingsmoment bij Ellen was vol energie, rake persoonlijke vragen en concrete nieuwe inzichten over mijn denken, voelen en handelen als mens en in mijn leiderschap. Haar professionele handelwijze met een personal touch gecombineerd met haar wijsheden hebben mij geïnspireerd om aan de slag te gaan met mijn persoonlijke groei en met mijn loopbaanzoektocht. Bovendien leverde onze ontmoetingen steeds concrete en uitvoerbare tips op om mijn volgende stappen te zetten.

Wat heeft Ellen mij uiteindelijk gebracht? Inzicht in mijn patronen, drijfveren, dilemma’s en leiderschapskwaliteiten. Ik heb (weer) leren vertrouwen op mijn intuïtie, mijn wijsheden en mijn morele kompas en bovendien daar ook naar te handelen.

Ik kan Ellen van harte aanbevelen als je op zoek bent naar persoonlijke groei als mens, leidinggevende en of professional. Dit geldt ook als je op zoek bent naar (nieuwe) richting in je loopbaan.

Ellen, dank voor het vertrouwen, jouw personal touch, jouw wijsheden en de betekenis hiervan in mijn groei.

Chiu Man, Commissaris Nationale Politie”

 

 

Ellen ken ik inmiddels ruim vijftien jaar. Onze paden hebben elkaar gekruist als collega’s bij Human Capital Group, een vooraanstaand organisatieadviesbureau. Nog steeds werk ik graag samen met haar. De bijzondere vaardigheden en krachten waar Ellen mee gezegend is, uiten zich een rijkdom aan inzichten die zij heeft en een ander kan bieden.

Ellen weet een nuchtere professionele houding te combineren met onconventionele wijsheden en zij brengt dit met een vriendelijke duidelijkheid over. Haar begeleiding en healing zijn niet alleen waardevol voor een ieder die open staat om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, maar ook van onschatbare waarde voor degene die op zoek is naar specifieke antwoorden of hulp.

Ellen combineert een scherpe intelligentie en een aangename zakelijkheid met een spirituele gave die zij op professionele en integere wijze inzet in haar werk.

 

Drs. Daniella Balabanova MBA

Beste Zaanse zakenvrouw van 2015 / Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Management Coach en GZ-Psycholoog NIP

 

 

Informatie

Heeft u nog vragen, mail of bel 0646326093

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 

Drs. Ellen van Wissen. Personal Coaching, Reading & Healing. Boreelstraat 13 B, 3039 WG Rotterdam (Blijdorp)

wissen@coaching-personal.nl  - Tel.: 06 – 46 32 60 93. Bank: NL06ABNA0817205179 . KvK: 24465353 - BTW Nr: NL001637827B41

2017 © Ellen van Wissen. All rights reserved.

 

Privacy verklaring

Ellen van Wissen Personal  Coaching gevestigd aan de Boreelstraat 13 B.  3039 WG Rotterdam (Blijdorp), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 Ellen van Wissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ellen van Wissen Personal Coaching  en is te bereiken via

wissen@coaching-personal.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Ellen van Wissen Personal Coaching  verwerkt bepaalde persoonsgegevens wanneer je gebruikt maakt van de aangeboden diensten. De gegevens die je verstrekt en die Ellen van Wissen Personal Coaching verwerkt zijn nooit meer dan:

 

Voor- en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

 

Indien bepaalde gegevens niet noodzakelijk zijn - bijvoorbeeld omdat je werkgever de opdrachtgever voor de diensten is - worden deze niet verwerkt.

Overige gegevens die je actief verstrekt zijn de privé gegevens gedeeld tijdens een consult ten behoeven van je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Bepaalde informatie over jouw coachvraag, coach proces en jouw gezondheid kan schriftelijk worden genoteerd tijdens een coachingsessie. Deze informatie wordt nooit digitaal opgeslagen.

Het is soms mogelijk dat  je naar aanleiding van de coachingsessie literatuurtips ontvangt in je mail of doorverwijzingsgegevens van collega’s binnen mijn netwerk. Deze tips zijn vrij van gevoelige informatie en dienen het doel persoonlijke groei en ontwikkeling.

Facturen  bevatten jouw persoonlijke gegevens, te weten naam/adres/ postcode/ woonplaats. Deze worden verzonden via een versleutelde verbinding via de mailservers van Argeweb (Professionele organisatie en leverancier van email- en webhosting).

 

Doeleinde gegevens

 

Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.


Bewaartermijn gegevens

 

Ellen van Wissen Personal Coaching hanteert een bewaartermijn van twee jaar voor jouw persoonlijke gegevens. Hierna worden al je persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd. Dit geldt niet voor gegevens die Ellen van Wissen Personal Coaching op grond van fiscale wet- en regelgeving langer moet bewaren. De  fiscale bewaartermijn is 7 jaar.


Hoe je gegevens beveiligd worden

 

Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens de coachingsessie worden toegevoegd aan je papieren dossier. Dit dossier wordt bewaard in een gesloten kast. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks ge-update voor virus en datalekken. Dit wordt gedaan door AVG.com. De mail die je ontvangt wordt met Microsoft Office pakket (2019) naar je verstuurd over een beveiligde lijn. Ellen van Wissen Personal Coaching is verantwoordelijk voor het updaten van het afgenomen Microsoft Office pakket zodat er ten alle tijden gewerkt wordt met de meest geavanceerde versie. 

Delen van gegeven met derden

 

Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven.


Cookies

 

Ellen van Wissen Personal Coaching maakt geen gebruik van cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliënt heb je op ieder moment het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is. 55598