Skip to main content

Ellen van Wissen

PERSONAL COACHING • READING & HEALING
LOOPBAANCOACHING • LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Wie is Ellen van Wissen en wat doe ik?

Professionele Adviespraktijk

Sinds 2007 heb ik een eigen professionele adviespraktijk in Personal Coaching, Reading en Healing in Rotterdam.

Ervaringsachtergrond

Hiervoor heb ik me meer dan 30 jaar met loopbaanadviezen, leiderschapsontwikkeling en HR bezig gehouden bij verschillende consultancies. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het coachen van kritische, hoogopgeleide professionals en kenniswerkers, in de zorg, universitaire wereld, de rechtspraak, adviesbureaus, politie – maar ook in de bestuurlijke wereld.

Persoonlijke Transitie

De overstap naar mijn eigen adviespraktijk was ingegeven door het feit dat het “jasje” van een primair traditionele benadering van mens en arbeid niet genoeg bleek en soms zelfs wat stigmatiserend kon zijn. Steeds meer groeide bij mij het besef dat ik een ander soort contact met coachees wilde leggen, een contact waarin je een wezenlijke verbinding met iemand maakt. Bij een wezenlijk contact gaat het om écht gezien te worden voor wie je werkelijk bent, een contact met iemands essentie, los van oordelen.

Zelf ontwikkeling

De kern van mijn werk is het brengen van zelfbegrip, ontspanning en inzicht en het creëren van meer innerlijke harmonie, zelfvertrouwen en kracht en ik breng een betere gezondheid en balans op het fysieke, emotionele en mentale vlak. Hierdoor is de coachee in staat om betere keuzes te maken en heldere richting in het leven en het werk te bepalen.

Persoonlijk functioneren

Inhoudelijk gaat het vaak over het persoonlijk en professioneel functioneren: het geven van inzicht in krachten, talenten, motieven, intenties, drijfveren, patronen en keuzes, mogelijkheden, maar ook om weer in je kracht komen, het loslaten van beperkende overtuigingen en remmende patronen zodat je weer in balans komt. Bovendien geeft het praktische en concrete handvatten hoe  je om kunt gaan met je vragen en processen.

Diverse vraagstukken

De vraagstukken waar coachees mee komen zijn vaak loopbaan gerelateerd maar ook krijg ik diverse vragen over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vragen over relaties, kinderen en gezondheid komen ook vaak terug.

De kern van mijn werk

Coaching, reading en healing.

Werkwijze

Mijn werkwijze is een combinatie van coaching, reading en healing. Bij deze integratieve benadering coach ik op verschillende niveaus: zowel op het niveau van emoties en gevoelens, gedrag, competenties, cognitie, lichaam, (sociale) context, als ook op het systemische en spirituele niveau. De ervaring leert dat –in een relatief korte tijd- een blijvend resultaat wordt bereikt door op al deze fronten in te zetten!

Mijn benadering is positief, concreet, helder, praktisch, zacht en op de kern gericht.

Afhankelijk van de vraag, kan ik verschillende ondersteunende methodieken inzetten om helder te krijgen wat u nodig heeft. Te denken valt aan (gevalideerde) vragenlijsten, onderzoek en reflectiemateriaal.

Soms zijn er andere technieken of therapieën ondersteunend, denk aan het Energetisch lichaamswerk (healing) of Hypnotherapie.

Uiteraard stel ik samen met de coachee een maatwerk plan van aanpak op, waarin we een combinatie van begeleidingswijzen afspreken, waarbij een coachee  zich volledig op zijn gemak voelt.

Ervaring

Voor diegene met wie ik nog niet heb mogen kennismaken volgt hier in vogelvlucht een overzicht van mijn werkervaring en studieachtergrond.

Na mijn studies Gezondheidskunde en Opleidingskunde, afstudeerrichting Loopbaanbeleid, ben ik gaan werken bij de Rijkspsychologische dienst (en later RPD Advies en de Human Capital Group). Daar heb een gedegen opleiding gehad in de (wetenschappelijke) benadering van mens en loopbaan en ben ik opgevoed in de klassieke leerschool van assessments. Bij de Human Capital Group heb ik me ontwikkeld tot een breed inzetbare senior consultant op HR gebied. Ik heb veel ervaring met assessments en vanaf die periode ervaring opgebouwd in personal- en competentiegerichte coaching en training van professionals in verantwoordelijke posities zoals medisch specialisten, brandweer-commandanten, schoolleiders, advocaten, ministeries, managers en bestuurders, accountants en hoogleraren maar ook beleidsmedewerkers, managementondersteuners en sales-consultants.

Als coach verricht ik verder veel werk voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en haar keten partners. Ik ben ook nauw betrokken als externe coach bij deze organisaties.

Bijblijven

Mijn vakbekwaamheid ontwikkelt zich natuurlijk, doordat ik mijn vak uitoefen en met veel verschillende professionals spreek van wie ik regelmatig advies krijg over de ontwikkelingen in de organisatiekunde.

Ook doe ik intercollegiale toetsing en intervisie (voor zowel de coaching, reading als healing) en confronteer ik mijzelf met de meest recente ontwikkelingen op mijn vakgebied, onder andere door contacten met vakgenoten en trainingen in Canada, de Verenigde Staten en België.

Deze vakgenoten maken mij gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten, daarnaast blijf ik scherp door training en opleiding.

Werkervaring

Vanaf 1994 nauw betrokken bij de leergang "Master of Public Administration" van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Gedegen opleiding in wetenschappelijke benaderingen van mens en loopbaan. Ontwikkeling tot breed inzetbare senior HR-consultant met uitgebreide ervaring in assessments en personal- en competentiegerichte coaching van professionals in verantwoordelijke posities. Bij Rijkspsychologische Dienst, RPD Advies, Human Capital Group en Conclusion & Deloitte.

2007 - Heden

Oprichter van eigen praktijken voor Personal Coaching en Reading & Healing, die in 2012 zijn geïntegreerd tot één praktijk. Focus op het bevorderen van zelfbegrip, ontspanning, inzicht, en het creëren van innerlijke harmonie en balans op fysiek, emotioneel, en mentaal vlak.

Studieachtergrond

Afgestudeerd in Gezondheidskunde en Opleidingskunde met afstudeerrichting Loopbaanbeleid. Breed scala aan trainingen, workshops, en cursussen gevolgd in het HR-veld, inclusief organisatieadvies, coachingtechnieken, NLP, Transactionele Analyse, Psych-K, PRI en gespecialiseerd in Bewustzijnsstudies sinds 2007.

Referenties

“Op zoek naar antwoorden op persoonlijke en loopbaanworstelingen werd ik in de aanloop van mijn masteropleiding MPA aan de NSOB te Den Haag verbonden aan personal coach Ellen. Ieder coachingsmoment bij Ellen was vol energie, rake persoonlijke vragen en concrete nieuwe inzichten over mijn denken, voelen en handelen als mens en in mijn leiderschap. Haar professionele handelwijze met een personal touch gecombineerd met haar wijsheden hebben mij geïnspireerd om aan de slag te gaan met mijn persoonlijke groei en met mijn loopbaanzoektocht. Bovendien leverde onze ontmoetingen steeds concrete en uitvoerbare tips op om mijn volgende stappen te zetten.

Wat heeft Ellen mij uiteindelijk gebracht? Inzicht in mijn patronen, drijfveren, dilemma’s en leiderschapskwaliteiten. Ik heb (weer) leren vertrouwen op mijn intuïtie, mijn wijsheden en mijn morele kompas en bovendien daar ook naar te handelen.

Ik kan Ellen van harte aanbevelen als je op zoek bent naar persoonlijke groei als mens, leidinggevende en of professional. Dit geldt ook als je op zoek bent naar (nieuwe) richting in je loopbaan.

Ellen, dank voor het vertrouwen, jouw personal touch, jouw wijsheden en de betekenis hiervan in mijn groei.

Chiu Man
Plaatsvervangend Politiechef – eenheid Den Haag

Ellen ken ik inmiddels ruim 25 jaar. Onze paden hebben elkaar gekruist als collega’s bij Human Capital Group, een vooraanstaand organisatieadviesbureau. Nog steeds werk ik graag samen met haar. De bijzondere vaardigheden en krachten waar Ellen mee gezegend is, uiten zich een rijkdom aan inzichten die zij heeft en een ander kan bieden.

Ellen weet een nuchtere professionele houding te combineren met onconventionele wijsheden en zij brengt dit met een vriendelijke duidelijkheid over. Haar begeleiding en healing zijn niet alleen waardevol voor een ieder die open staat om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, maar ook van onschatbare waarde voor degene die op zoek is naar specifieke antwoorden of hulp.

Ellen combineert een scherpe intelligentie en een aangename zakelijkheid met een spirituele gave die zij op professionele en integere wijze inzet in haar werk.

Drs. Daniella Balabanova MBA
Beste Zaanse zakenvrouw van 2015 / Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Een professionele adviespraktijk in Personal Coaching, Reading en Healing in Rotterdam.

Bedrijfsgegevens

KvK: 24465353
BTW Nr: NL001637827B41

Contact

Tel: 06 – 46 32 60 93
E-mail: wissen@coaching-personal.nl