Skip to main content

Ellen van Wissen Personal  Coaching gevestigd aan de Boreelstraat 13 B.  3039 WG Rotterdam (Blijdorp), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ellen van Wissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ellen van Wissen Personal Coaching  en is te bereiken via

wissen@coaching-personal.nl

Verwerking persoonsgegevens

Ellen van Wissen Personal Coaching  verwerkt bepaalde persoonsgegevens wanneer je gebruikt maakt van de aangeboden diensten. De gegevens die je verstrekt en die Ellen van Wissen Personal Coaching verwerkt zijn nooit meer dan:

Voor- en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Indien bepaalde gegevens niet noodzakelijk zijn – bijvoorbeeld omdat je werkgever de opdrachtgever voor de diensten is – worden deze niet verwerkt.

Overige gegevens die je actief verstrekt zijn de privé gegevens gedeeld tijdens een consult ten behoeven van je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Bepaalde informatie over jouw coachvraag, coach proces en jouw gezondheid kan schriftelijk worden genoteerd tijdens een coachingsessie. Deze informatie wordt nooit digitaal opgeslagen.

Het is soms mogelijk dat  je naar aanleiding van de coachingsessie literatuurtips ontvangt in je mail of doorverwijzingsgegevens van collega’s binnen mijn netwerk. Deze tips zijn vrij van gevoelige informatie en dienen het doel persoonlijke groei en ontwikkeling.

Facturen  bevatten jouw persoonlijke gegevens, te weten naam/adres/ postcode/ woonplaats. Deze worden verzonden via een versleutelde verbinding via de mailservers van Argeweb (Professionele organisatie en leverancier van email- en webhosting).

 

Doeleinde gegevens

Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens

Ellen van Wissen Personal Coaching hanteert een bewaartermijn van twee jaar voor jouw persoonlijke gegevens. Hierna worden al je persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd. Dit geldt niet voor gegevens die Ellen van Wissen Personal Coaching op grond van fiscale wet- en regelgeving langer moet bewaren. De  fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Hoe je gegevens beveiligd worden

Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens de coachingsessie worden toegevoegd aan je papieren dossier. Dit dossier wordt bewaard in een gesloten kast. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks ge-update voor virus en datalekken. Dit wordt gedaan door AVG.com. De mail die je ontvangt wordt met Microsoft Office pakket (2019) naar je verstuurd over een beveiligde lijn. Ellen van Wissen Personal Coaching is verantwoordelijk voor het updaten van het afgenomen Microsoft Office pakket zodat er ten alle tijden gewerkt wordt met de meest geavanceerde versie. 

Delen van gegeven met derden

Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven.

Cookies

Ellen van Wissen Personal Coaching maakt geen gebruik van cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliënt heb je op ieder moment het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is. 55598

Een professionele adviespraktijk in Personal Coaching, Reading en Healing in Rotterdam.

Bedrijfsgegevens

KvK: 24465353
BTW Nr: NL001637827B41

Contact

Tel: 06 – 46 32 60 93
E-mail: wissen@coaching-personal.nl